Dzieła

Dzieła Prowincji

Nasz Zakon, pomimo różnorodności jego członków oraz miejsc posługiwania, zawsze próbował i dalej próbuje odpowiadać na potrzeby ewangelizacyjne i duszpasterskie ludzi, pośród których żyje.

Na przykładzie historii naszej Prowincji można wymienić wiele dzieł. Jedne, z uwagi na specyfikę swojego czasu i wyznaczony cel zostały już zamknięte. Inne, mimo upływu lat, nic nie straciły na swojej aktualności i nadal są prowadzone. Są też dzieła zupełnie nowe, będące odpowiedzią na znaki i potrzeby dzisiejszego czasu.

Na początku godnym wyróżnienia i wymienienia jest troska w Prowincji o odpowiednie wykształcenie braci. Wielu też braci aktywie działa na polu naukowym.
Zdecydowana większość naszych dzieł związana jest z prowadzonym przez nas duszpasterstwem parafialnym. Związana z tym jest także troska o rozmaite grupy i wspólnoty działające przy prowadzonych przez nas parafiach.

Wielu braci naszej Prowincji jest katechetami w szkołach różnego poziomu i typu. Kilku braci swoją posługą duszpasterską ogarnia studentów, absolwentów oraz nauczycieli akademickich. Bracia posługują także jako kapelani szpitalni oraz w domach opieki dla osób starszych i chorych.
Naszą troską duszpasterską otaczamy braci i siostry z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Pełnimy posługę ojców duchownych oraz spowiedników w wielu klasztorach różnych zgromadzeń sióstr zakonnych.

Poniżej zamieszczamy zwięzłą listę z informacjami o jeszcze innych dziełach aktualnie prowadzonych w naszej Prowincji.

Dummy Image

Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe “Trzej Towarzysze”

Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe “Trzej Towarzysze” to istniejący w Chorzowie-Klimzowcu na Górnym Śląsku ośrodek duszpasterski zajmujący się formacją młodzieży i towarzyszeniem na drodze wyboru powołania. Centrum zajmuje się również organizacją warsztatów i kursów dla przyszłych wychowawców zakonnych i pracujących z młodzieżą katechetów i animatorów różnego rodzaju grup duszpasterskich.

Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe „Trzej Towarzysze”
Franciszkańskie Centrum Medialne
Dummy Image

Franciszkańskie Centrum Medialne

Franciszkańskie Centrum Medialne (w skrócie: FCM) to narzędzie tworzone przez Braci Mniejszych – Franciszkanów oraz specjalistów z pasją do tworzenia treści w Kościele i o Kościele. Realizujemy zadania związane z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, promocją i medialnym wsparciem Prowincji.

Dummy Image

Sekretariat Misyjny

Sekretariat Misyjny na wiele sposobów wspiera działalność misyjną naszych braci. Najważniejszą formą działania Sekretariatu jest nieustanie podejmowana modlitwa w intencji misji i misjonarzy, a także w intencji przyjaciół misji i misjonarzy.
Sekretariat ponadto utrzymuje kontakt z poszczególnymi ośrodkami misyjnymi, gromadząc i udostępniając informacje o ich działalności. Troszczy się o zapewnienie misjonarzom warunków do wypoczynku w Polsce, wspiera w ewentualnym leczeniu i przekazywaniu leków dla misjonarzy. Organizuje także spotkania dla rodzin misjonarzy.

Sekretariat Misyjny
Delegatura Ziemi Świętej
Dummy Image

Delegatura Ziemi Świętej

Delegatura ma na celu szerzenie informacji o Ziemi Świętej, żyjących tam chrześcijanach, ale również zajmuje się organizowaniem pielgrzymek do Ziemi Świętej, by mogła zostać poznana “Ziemia Pana”.

Dummy Image

Centrum Formacji Rodzin

To miejsce, do którego chcemy zaprosić małżonków i rodziny, aby zatroszczyć się razem z Wami o swoją duszę, ducha i ciało. Inspiracje do takiej drogi towarzyszenia rodzinom, otrzymaliśmy od świętego Pawła, który w jednym ze swoich listów napisał: “Sam Bóg pokoju, niech uświęca was całych, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu, zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Tes, 5,23).

Centrum Formacji Rodzin w Kobylinie
Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”
Dummy Image

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” w Cieszynie została oficjalnie powołana do istnienia dnia 10 października 2011 roku. Jednak historia jej powstawania sięga roku 2003, kiedy to grupa młodych osób pragnąc żywej wspólnoty ewangelizacyjnej zaczęła spotykać się po domach, by modlić się i wspólnie dzielić Słowem Bożym.

Dummy Image

Herbarium św. Franciszka

Herbarium św. Franciszka znajduje się przy klasztorze w Katowicach-Panewnikach, w pomieszczeniach, w których kiedyś mieściły się stolarnia i ślusarnia.
W Herbarium można zaopatrzyć się w różne zioła, mieszanki ziołowe i herbatki. Na miejscu, w pięknym i nastrojowym wnętrzu, można delektować się ich smakiem, czerpiąc jednocześnie korzyści z ich leczniczych właściwości. Herbarium prowadzi także swój sklep internetowy.

Herbarium św. Franciszka
Infirmeria Prowincjalna św. Jana Pawła II
Dummy Image

Infirmeria Prowincjalna

Infirmeria Prowincjalna znajduje się w naszym klasztorze w Katowicach-Panewnikach. Jest częścią konwentu przystosowaną dla braci, którzy ze względu na wiek bądź chorobę, potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Tutaj nadal przeżywają Oni swoje franciszkańskie powołanie, choć teraz już nieraz naznaczone cierpieniem.
Infirmeria, której patronuje św. Jan Paweł II, obejmuje 10 miejsc dla braci chorych, pokój zabiegowy, salkę pobytu dziennego oraz kaplicę. Posługę wśród braci chorych pełnią bracia infirmiarze, którzy w tym celu zdobyli fachowe wykształcenie i doświadczenie.