br. Emanuel Warzecha OFM, 1916-1939

Ryszardzie, Sequere me! (br. Emanuel Warzecha OFM, 1916-1939)

Ryszardzie, Sequere me! (br. Emanuel Warzecha OFM, 1916-1939) 375 500 Śląscy Franciszkanie

Tragiczne zdarzenie z 1939 r. zakończyło nagle życie dwóch braci naszej prowincji. Śmierć przez zaczadzenie w klasztorze na Goruszkach poniósł wtedy młody kleryk, student filozofii, brat Emanuel Warzecha.

Ryszard Warzecha urodził się 8.0.1916 r. w Rudzie Ślaskiej, w ubogiej, robotniczej rodzinie Edwarda i Franciszki Grzywocz. Z zakonem był związany już jako uczeń kolegium serafickiego we Wronkach i w Kobylinie, gdzie w 1936 r. złożył egzamin maturalny.

W swoim życiorysie, pisanym w III osobie, podsumowując ten etap życia napisał o sobie samym: „(…) Przez sześć lat spędzonych w murach klasztornych budował fundamenta w duchu franciszkańskim pod gmach swego celu. Być franciszkaninem-kapłanem – oto jego tendencja, to powołanie”. Z kolei w ankiecie wypełnianej przed przyjęciem do zakonu, na pytanie – co spowodowało zamiar wstąpienia do zakonu, napisał: „Powołanie, ten głos wewnętrzny, szeptający mi już przez 6 lat – Ryszardzie, Sequere me!”

Nowicjat, pod imieniem brat Emanuel, rozpoczął w Wieluniu 11.07.1936 r. i tam złożył profesję 17.07.1937 r. Następnie, jako kleryk rozpoczął studia seminaryjne w Osiecznej. Niebawem jednak jakaś choroba zakłóciła mu rozpoczęte studia. Nie mamy na ten temat bliższych informacji oprócz tego, że skierowano go do Śląskiego Zakładu Psychiatrycznego w Lublińcu. Spędził tam cztery miesiące. Żadnej diagnozy nie posiadamy. Być może było to coś o podłożu nerwicowym. W przypadku choroby psychicznej zapewne nie dopuszczono by go do odnowienia profesji.

br. Emanuel Warzecha OFM, 1916-1939

Po odbytym leczeniu wrócił do klasztoru i wszystko wydawało się powoli iść w dobrym kierunku. Jako rekonwalescenta skierowano go do Goruszek. Niestety w nocy z 8/9 01.1939 r. tragiczne zdarzenie zakończyło jego młode życie. Wraz z innym bratem uległ zaczadzeniu i zmarł. Pochowano go wraz z bratem Antonim Jakubkiem na Goruszkach. Pogrzeb odprawił gwardian, o. Euzebiusz. Brat Emanuel żył 22 lata, w zakonie 2.

W nekrologu napisano, że był miłym, wesołym w obejściu, grzecznym i uprzejmym. Chorobę swoją znosił cierpliwie i z prawdziwym bohaterstwem.

o. Ezdrasz Biesok OFM