Franciszkanin biskupem w Hongkongu

Franciszkanin biskupem w Hongkongu 1335 1535 Śląscy Franciszkanie

o. Joseph Ha Ch-shing OFM został minaowany biskupem pomocniczym dla diecezji Honkong.

11 lipca 2014 roku Ojciec Św. Franciszek mianował trzech biskupów pomocniczych dla diecezji Hongkong. Są to Michael Yeung Ming-cheung, dotychczasowy wikariusz generalny diecezji, Stephen Lee Bun-sang, pełniący do tej pory obowiązki zastępcy przełożonego prałatury „Opus Dei” w Azji Wschodniej oraz nasz współbrat, Joseph Ha Chi-shing OFM.

Biskup nominat, o. Joseph, po powrocie do Hongkongu pełnił m.in. funkcję wikariusza parafialnego, wykładowcy seminarium, opiekuna szkół katolickich, proboszcza, magistra postulatu i nowicjatu, a także przełożonego miejscowej fundacji, będącej częścią franciszkańskiej prowincji obejmującej Tajwan i Hongkong.

Przez szereg lat był konsultorem watykańskiej komisji ds. Kościoła w Chinach. Jest autorem wielu publikacji i artykułów, głównie z zakresu duchowości franciszkańskiej.

Początki ewangelizacji Hongkongu związane są z obecnością franciszkańskich misjonarzy. Równocześnie z ustanowieniem brytyjskiej administracji kolonialnej w 1841 roku, utworzona została na tym terytorium prefektura apostolska. Pierwszym katolickim misjonarzem, który osiedlił się tu na stałe był o. Miguel Navarro OFM z Hiszpanii. W tym samym roku, przybyły z Włoch o. Antonio Feliciani OFM, został mianowany miejscowym prefektem apostolskim ad interim. Funkcję tę pełnił przez 10 lat.

Diecezja Hongkong została erygowana w 1946 roku. Do dziś podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Joseph Ha Chi-shing jest pierwszym bratem mniejszym wyniesionym do godności biskupiej w jej historii.

30 sierpnia 2014 roku w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Hongkongu odbyła się uroczystość święceń episkopatu, które przyjęli trzej nowomianowani biskupi pomocniczy tej diecezji: Michael Yeung Ming-cheung, Stephen Lee Bun-sang i Joseph Ha Chi-shing OFM.

Głównym celebransem był kard. John Tong Hon, ordynariusz Hongkongu, zaś współkonsekratorami byli kard. Joseph Zen Ze-kiun SDB, emerytowany biskup tej diecezji i abp Savio Hon Tai-fai SDB, sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Mszę św. konsekracyjną koncelebrowali biskupi i arcybiskupi z Makau, Tajwanu, Japonii, Korei Pd. (bp polowy Xavier Yu OFM), Niemiec i Stanów Zjednoczonych, jak również blisko 200 kapłanów. W uroczystości uczestniczyło ok. 2000 wiernych. Wśród współbraci, którzy przybyli z Azji i Europy, obecni byli m.in. o. definitor generalny Gabriel Mathias oraz o. Sergiusz Bałdyga.

Prezentując kandydatów do święceń, główny konsekrator zwrócił uwagę, że nasz współbrat, o. Joseph Ha dał się poznać jako gorliwy duszpasterz zaangażowany w formację wiernych świeckich i niestrudzony promotor duchowości biblijnej.

Bp Joseph Ha Chi-shing OFM ma 55 lat. Jest pierwszym w historii Chin bratem mniejszym pochodzącym z Hongkongu, który pełni posługę biskupa pomocniczego w tym mieście.

za: o. Roland Jabłoński OFM (Kominikaty prowincjalne z dnia 7 października 2014 roku)