O. Zbigniew Kusy OFM mianowany bisupem koadiutorem

O. Zbigniew Kusy OFM mianowany bisupem koadiutorem 150 214 Śląscy Franciszkanie

Drodzy Bracia!

Z wielką radością informuję, że Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem koadiutorem diecezji Kaga-Bandoro w RCA o. Zbigniewa Kusego, który od 35. lat pracuje na misjach. Biskupa Nominata polecam modlitewnej pamięci.

o. Antonin Brząkalik OFM, minister prowincjalny

W dniu 31 maja 2014 r.papież Franciszek wyniósł do godności biskupiej o. Zbigniewa Tadeusza Kusego OFM mianując go biskupem koadiutorem diecezji Kaga-Bandoro w Republice Środkowoafrykańskiej.

Tadeusz Kusy urodził się 2 grudnia 1951 r.w Cieszynie jako trzecie dziecko w rodzinie Józefa i Marii z domu Pindur. Posiada dwie starsze i jedną młodszą siostrę. Sakrament chrztu świętego otrzymał 16 grudnia tego samego roku w kościele parafialnym św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

W rodzinnym mieście ukończył edukację szkolną zwieńczoną egzaminem dojrzałości w 1969 r., w którym jednocześnie wstąpił do prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce z siedzibą w Katowicach-Panewnikach i 31 sierpnia rozpoczął roczny nowicjat w Osiecznej otrzymując imię zakonne Zbigniew. Tamże złożył pierwszą profesję zakonną 30 sierpnia 1970 r.

Profesję wieczystą złożył 26 sierpnia 1974 r.Formację seminaryjną odbywał w Panewnikach a po jej zakończeniu przyjął święcenia kapłańskie 15 kwietnia 1976 r.z rąk biskupa Herberta Bednorza. Jako kapłan podjął pracę wikariusza parafii św. Ludwika Króla w Panewnikach oraz katechety dzieci i młodzieży. Angażował się ponadto w duszpasterstwo akademickie.

Jego pierwszym krajem misyjnym była Republika Demokratyczna Kongo (w owym czasie Zair) dokąd udał się 10 czerwca 1979 r.Tamże pracował w parafii Kinkondia w diecezji Kamina na terenie prowincji Katanga. W latach 1980-1986 pełnił funkcję magistra nowicjuszy w Mbujimayi i w Lukafu w diecezji Kilwa-Kasenga.

W latach 1987-1989 odbył studia w Instytucie Katolickim w Paryżu gdzie na Instytucie Nauk Teologicznych i Religii uzyskał specjalizację uwieńczoną licencjatem kanonicznym z teologii.

Dnia 30 stycznia 1990 r.wraz z grupą sześciu innych braci przybył do Republiki Środkowoafrykańskiej, w której Zakon tworzył nową misję i podjął pracę w parafii św. Karola Lwangi w Obo w diecezji Bangassou gdzie przebywał do 2000 r. Po kolejnym roku spędzonym w Rafai, w tej samej diecezji, przeniósł się do archidiecezji Bangui podejmując funkcję formatora w Bimbo jako magister postulantów. Funkcję tę pełnił aż do otrzymania nominacji biskupiej. W Zakonie pełnił ponadto różne funkcje i posługi jak gwardiana, prezesa Fundacji Środkowoafrykańskiej i definitora prowincji w Kongo przez trzy kadencje.

W Kościele lokalnym w Bangui był asystentem duchowym regionu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, formatorem w różnych instytutach zakonnych, asystentem duchowym i spowiednikiem sióstr zakonnych, przewodniczącym diecezjalnej komisji życia konsekrowanego w latach 2003-2007 oraz członkiem kolegium konsultorów w latach 2004-2007 oraz 2007-2014.

Diecezja Kaga-Bandoro została erygowana w 1977 r.i obejmuje 95 tys. km². Zamieszkuje ją 256 tys. ludzi z których jedną trzecią część stanowią wierni katolicy.

opr.: o. Ezdrasz Biesok OFM