Po wielu latach milczenia

Po wielu latach milczenia 1280 960 Śląscy Franciszkanie

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 4 czerwca 2017 roku w Smoleńsku po wielu latach znów zabrzmial dzwon! Obrzędom poświęcenia przewodniczył o. Ptolomeusz Kuczmik OFM, proboszcz miejscowej parafii; obecni byli licznie zgromadzeni parafianie.

Dzwon został ufundowany z okazji 25-lecia Odrodzenia Parafii przez jednego z parafian, który chciał pozostać anonimowy. Dzwon nazywa się Święta Anna i waży 90 kg.

W przeszłości na wieży kościoła smoleńskiego wisiało pięć dzwonów, między innymi:
św. Mikołaj – 640 kg, św. Piotr – 320 kg, Matka Boża Częstochowska – 160 kg, które były odlane w 1914 roku przez firmę “Czerniewicz” z miejscowości Pustelnik pod Warszawą.

W kościele znajdowała się także sygnaturka z kościoła pamiętającego czasy franciszkanów z 1830 r. Po rewolucji październikowej, w 1922 roku dzwony zamilkły, zostały ściągnięte i zarekwirowane przez władze.

Poświęcenie dzwonu ma olbrzymie znaczenie dla odrodzonej w Smoleńsku wspólnoty katolickiej – każde jego uderzenie to “Deo gratias” za odrodzającą się wiarę, to przypomnienie o obecności katolików w Smoleńsku, to nawoływanie do ludzkich sumień, aby nie zapominali o Bogu, Dawcy wszelkiego dobra.

PK