Spotkanie ekonomów i sekretarzy zakonnych w Kielcach, 10-12 czerwca 2024

Spotkanie sekretarzy i ekonomów zakonnych w Kielcach

Spotkanie sekretarzy i ekonomów zakonnych w Kielcach 2000 1482 Śląscy Franciszkanie

W dniach od 10-12 czerwca 2024 miało miejsce doroczne spotkanie sekretarzy i ekonomów zakonnych w ramach Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Spotkanie zorganizowano podczas Wystawy SacroExpo na terenie Targów Kieleckich.

Najpierw spotkali się sekretarze (10-11 czerwca), dla których przygotowano kilka tematycznych prezentacji, między innymi:

  • o. Grzegorz Filipiuk OFMCap, Archiwa i kancelarie parafialne – organizacja, porządkowanie, przechowywanie, problem przynależności i przechowywania dokumentacji;
  • ks. Dariusz Bartocha SDB, Zasady dotyczące nowej formy ankiet online… i sprawy bieżące sekretariatu KWPZM;
    ks. Dawid Hulecki, Platforma eKuria.pl oraz ePismo.app jako wewnątrzkościelny system gwarantujący poufność przesyłanych informacji (propozycja ogólnopolska w kwestii obiegu dokumentów i przeciwdziałania fałszowaniu zaświadczeń kościelnych);
  • o. Wojciech Bojanowski SJ, Na co należy zwrócić uwagę w jurysdykcjach zakonnych w kontekście tzw. Ustawy Kamilka?;
  • Kancelaria Nowicki, Sprawa zakonnych testamentów.

Sesjom przewodniczył ks. Dariusz Bartocha SDB, sekretarz generalny KWPZM. Następnie (11-12 czerwca), pod przewodnictwem o. Roberta Wawrzenieckiego OMI, ekonoma KWPZM, swoje spotkania mieli ekonomowie zakonni.

Pobyt w Kielcach był także okazją do przyjrzenia się bogatej ofercie różnych firm prezentujących swe wyroby w kilku halach na SacroExpo, skierowanej do kościelnych instytucji oraz indywidualnych osób.

o. Jerzy Zieliński OCD

Za: www.karmel.pl