o. Barnaba Mieczysław Dziekan OFM

o. Barnaba Mieczysław Dziekan OFM 300 300 Śląscy Franciszkanie

Śp. o. Barnaba Mieczysław Dziekan OFM
zmarł: 22.10.2023 r.

urodzony: 1.01.1959 r.
nowicjat: 1.09.1979 r.
profesja czasowa: 23.08.1980 r.
profesja uroczysta: 7.02.1987 r.
święcenia diakonatu: 16.05.1987 r.
święcenia prezbiteratu: 21.05.1988 r.

Mieczysław Dziekan urodził się 1 stycznia 1959 roku w Graczach, w rodzinie robotniczej z rodziców Wincentego i Marii zd. Łodziana. W latach od 1966 do 1974 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Graczach. Po jej ukończeniu w 1974 roku rozpoczął naukę w 3 letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu, w zawodzie elektromonter. Po ukończeniu Szkoły Zawodowej w 1977 roku pracował w Wydziale Eksploatacji Kruszyw w Głębocku na stanowisku elektromontera. W 1978 roku kontynuował naukę w Średnim Studium Zawodowym w Opolu na wydziale elektrycznym.

Przynaglany głosem powołania do życia franciszkańskiego, dnia 19 czerwca 1979 roku zwrócił się z pisemną prośbą o przyjęcie do Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych z siedzibą w Katowicach-Panewnikach. Dzień później, ówczesny Wikariusz Prowincji, o. Bazyli Machalica, poinformował go, że został przyjęty do Zakonu w poczet aspirantów do kapłaństwa.

Mieczysław Dziekan rozpoczął postulat 3 sierpnia 1979 roku w Kobylinie a 1 sierpnia, obrzędem obłóczyn, rozpoczął nowicjat w Osiecznej, przyjmując imię zakonne Barnaba. 23 sierpnia 1980 roku, w czasie Mszy św. w kościele klasztornym w Osiecznej złożył na ręce Ministra Prowincjalnego, o. Damiana Szojdy, pierwsze śluby zakonne: życia bez własności, w czystości i posłuszeństwie.

W czasie formacji zakonnej (w miesiącach sierpień-październik 1984 roku) odbył praktykę z zakresu pomocy pielęgniarskiej w II klinice Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach oraz czterotygodniowy kurs problemów alkoholowych IV stopnia w Zakroczymiu (lipiec 1985 roku), w czasie których wywiązywał się bardzo sumiennie z powierzonych obowiązków.

Będąc konsekwentny w dążeniu do kapłaństwa, przyjął posługi lektoratu (28 marca 1985 r.) oraz akolitatu (13 marca 1986 r.). Dnia 7 lutego 1987 roku w Osiecznej, złożył na ręce Ministra Prowincjalnego, o. Joachima Mazurka, Uroczystą Profesję Zakonną. Następnie, dnia 16 maja 1987, w bazylice franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, z rąk księdza biskupa Damiana Zimonia otrzymał święcenia diakonatu a rok później, 21 maja 1988 roku, święcenia prezbiteratu z rąk księdza biskupa Gerarda Bernackiego.

Z pierwszą prośbą o wyjazd na misje, br. Barnaba zwrócił się jeszcze przed święceniami prezbiteratu (13 maja 1988 roku) w ramach Projektu Afrykańskiego, na co otrzymał od Prowincjała zgodę.

Po kilkumiesięcznym pobycie w Brukseli na kursie przygotowującym do wyjazdu na misję, otrzymał obediencję od Ministra Generalnego do pracy na misji w Republice Środkowej Afryki, która stała się jego drugim domem. Najpierw pracował w Obo (tam przebywał w latach 1989-1992 oraz 2000-2004), a oraz w Rafai (w latach 1992-1999).

W latach 1997-1998 odbył Paryskim Uniwersytecie Katolickim szkolenie duszpasterskie z zakresu biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, eklezjologii i antropologii.

W latach 2005-2006 udał się na misje do Maroka Tanger, Tetouan, Rabat), jednak pierwsza miłość do Centralnej Afryki spowodowała, że decyzją Ministra Generalnego, o. José Carballo z dnia 16 stycznia 2006 wrócił do Afryki. Tam pracował kolejno w: Bimbo, Obo, Rafai, Boyali, pełniąc różnorakie funkcje, zarówno duszpasterskie jak i na szczeblu franciszkańskim.

Niepokojące badania lekarskie sprawiły, że na początku 2023 roku br. Barnaba wrócił do Polski, gdzie pomagał duszpastersko swoim braciom w częstochowskim klasztorze, jednocześnie oddając się pod opiekę lekarzy. Kiedy wydawało się, że wszystko wróciło do normy, we wrześniu wrócił do Afryki.

Tam, na swojej misji w Boyali, w niedzielę rozpoczynającą w Kościele tydzień modlitw za misje, 22 października, o godzinie 5 rano niespodziewanie upadł i odszedł do Pana, najprawdopodobniej z powodu ataku malarii.

Jego pogrzeb odbył się w Bangui w RŚA. Jego ciało spocznie na cmentarzu misjonarzy w Bangui.

Brat Barnaba Mieczysław Dziekan OFM miał 64 lata. W Zakonie przeżył lat 44, w kapłaństwie 35, na misjach 33.

Pogrzeb odbył się 26 października 2023 r., o godz. 14.00, w Bangui – stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Ceremonii pogrzebowej przewodniczył brat biskup Zbigniew Kusy OFM w towarzystwie licznie zgromadzonego duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych z wielu parafii. Pochowany został na cmentarzu przy starej katedrze.