o. Erazm Jacek Pluta OFM

o. Erazm Jacek Pluta OFM

o. Erazm Jacek Pluta OFM 440 541 Śląscy Franciszkanie

Śp. o. Erazm Jacek Pluta OFM
zmarł: 26.06.2023 r.

urodzony: 26.06.1958 r.
nowicjat: 27.08.1983 r.
profesja czasowa: 26.08.1984 r.
profesja uroczysta: 7.05.1988 r.
święcenia diakonatu: 13.05.1988 r.
święcenia prezbiteratu: 20.05.1989 r.

Jacek Pluta urodził się 26 czerwca 1958 roku w Tarnowskich Górach w rodzinie katolickiej z rodziców Antoniego i Alfredy zd. Październiok. Został ochrzczony w parafii świętych Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach 17 lipca 1958 roku. Tam też przyjął sakrament bierzmowania 29 listopada 1967 roku.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach i złożeniu egzaminów maturalnych, podjął studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale humanistycznym w zakresie historii ze specjalizacją archiwalną. Tytuł magistra uzyskał na tej uczelni 19 października 1982 roku.

Pod koniec studiów zrodziło się w nim pragnienie, aby służyć Bogu i ludziom w Zakonie św. Franciszka, stąd napisał prośbę o przyjęcie do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie. Będąc przyjętym do Zakonu jako aspirant, kończył pracę magisterską z historii oraz przerabiał I rok filozofii w Seminarium Duchownym. Dnia 31 sierpnia 1982 roku rozpoczął nowicjat w Kalwarii Pacławskiej, natomiast dnia 22 marca 1983 roku, nowicjat opuścił.

23 lipca tego roku zwrócił się z pisemną prośbą do ówczesnego Ministra Prowincjalnego śląskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP, br. Damiana Szojdy, o przyjęcie do Zakonu i po pozytywnej odpowiedzi, 8 sierpnia 1983 roku stawił się w klasztorze w Kobylinie w charakterze postulanta do Zakonu. 27 sierpnia 1983 roku, podczas obrzędu obłóczyn, Jacek Pluta otrzymał z rąk Wikariusza Prowincji br. Hipolita Lipińskiego habit franciszkański oraz przyjął imię zakonne: Erazm. Po rocznym nowicjacie w Osiecznej, dnia 26 sierpnia 1984 roku złożył pierwsze śluby zakonne.

W czasie formacji seminaryjnej w Katowicach-Panewnikach, br. Erazm przyjął posługi lektora (13 marca 1986 roku) i akolity (21 maja 1987 roku). 7 maja 1988 roku, na ręce Ministra Prowincjalnego, br. Joachima Mazurka, złożył profesję wieczystą w Zakonie Braci Mniejszych. Następnie 13 maja 1988 roku z rąk bpa Gerarda Bernackiego przyjął święcenia diakonatu a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych i złożeniu pracy dyplomowej 20 maja 1989 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk bpa Janusza Zimniaka.

Po święceniach br. Erazm otrzymał obediencję na wikariusza parafialnego w Katowicach-Panewnikach, ale już w sierpniu otrzymał polecenie, aby wspomóc podupadającego na zdrowiu proboszcza w parafii Bożego Ciała w Helu, jako wikariusz parafialny.

19 marca 1991 roku br. Erazm zdecydował, że chce być członkiem nowo powstałej Prowincji św. Franciszka Zakonu Braci Mniejszych z siedzibą w Poznaniu. Tam pełnił funkcje wikariusza parafialnego w Wejherowie, Jarocinie i Gdańsku. 5 maja 1994 roku, zwrócił się z prośbą o powrót do Prowincji macierzystej a Definitorium Prowincji wyraziło na to zgodę dnia 11 sierpnia 1994 roku.

Po powrocie br. Erazm pełnił następujące funkcje: stacjonariusz w Górkach Wielkich, rekolekcjonista i stacjonariusz w Rybniku, wicearchiwista w Katowicach-Panewnikach. Pogarszający się stan zdrowia spowodował, że br. Erazm znalazł się pod opieką infirmerii prowincjalnej, gdzie przebywał od 15 maja 2011 roku.

7 czerwca 2023 roku, z powodu nagłego pogorszenia zdrowia, br. Erazm trafił do szpitala w Toszku. Tam, w godzinach porannych, 26 czerwca zmarł.

Brat Erazm Jacek Pluta OFM zmarł w dniu swoich 65 urodzin. W zakonie przeżył lat 39, w kapłaństwie 34.

Został pochowany 1 czerwca 2023 r., na franciszkańskiej kwaterze cmentarza w Katowicach-Panewnikach.

Mszę św. pogrzebową koncelebrowało 29 kapłanów. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił br. Witosław Sztyk OFM Minister Prowincjalny.