Br. Oswald Alojzy Lazar

Br. Oswald Alojzy Lazar 200 250 Śląscy Franciszkanie

Data śmierci: 1926-02-10
Klasztor: Bezau, Austria
Zmarł w Wieluniu, żył 18 lat, w zakonie 4 miesiące, pochowany w Wieluniu.

Brat Oswald Lazar urodził się 9 stycznia 1908 r.w Wielkich Hajdukach na Górnym Śląsku. Powołanie do życia zakonnego i kapłańskiego odkrył, będąc uczniem gimnazjum w Królewskiej Hucie. W 1920 r.wstąpił do Kolegium serafickiego w Panewnikach. 17 września 1925 r.w klasztorze w Wieluniu otrzymał suknię próbną Zakonu św. Franciszka.

Brat Oswald został zapamiętany, jako wesoły, pobożny i pilny nowicjusz. Zapowiadał się na wzorowego zakonnika i pracowitego kapłana, jednak Pan Bóg miał inne plany i powołał Go do siebie w 18 roku życia 10 lutego 1926 r.

Życiorys br. Oswalda w oprac. o. Ezdrasza Biesoka