O. Julian Ihor Yuskiv

O. Julian Ihor Yuskiv 150 214 Śląscy Franciszkanie

Urodzony: 1980-05-29
Data śmierci: 2019-01-17
Miejsce urodzenia:
Sudowa Wisznia, Ukraina
woj. lwowskie, archidiec. lwowska
Nowicjat: 1997-08-30
Pierwsza profesja: 1998-08-29
Profesja wieczysta: 2002-09-17
Prezbiterat: 2005-05-18
Funkcje: wikariusz domu, ekonom, proboszcz greckokatolickich parafii w Nyżnij Bystryj i Chuście, wikariusz rzymskokatolickiej parafii w Chuście
Zmarł w Niznym Bystrym, żył 39 lat, w zakonie 22 lata, pochowany w Sudowej Wiszni (Ukraina).

Ihor Yuskiv urodził się 29 maja 1980 roku w Sądowej Wiszni na Ukrainie Był synem Michała Yuskiva i Bronisławy z domu Karkulowska. Mając 6 lat rozpoczął naukę w jedenastoklasowej szkole ukraińskiej w Sądowej Wiszni. Po dziewięciu latach ukończył nauczanie podstawowe i kontynuował nauczanie w dwuletniej szkole średniej, którą ukończył 27 maja 1997 zdając egzamin dojrzałości.

Ze względu na zamknięte kościoły katolickie Ihor został równocześnie ochrzczony i bierzmowany 29 czerwca 1980 roku w prawosławnej cerkwi Świętej Trójcy w Sądowej Wiszni. Jego wychowaniem katolickim zajmowała się matka i babcia, które dbały o zachowanie wiary katolickiej w rodzinie. Od najmłodszych lat uczęszczał do kościoła w Mościskach, a następnie do kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Sądowej Wiszni, z którym był mocno związany przez posługę ministranta i lektora oraz chętną pracę przy kościele i klasztorze Braci Mniejszych (Franciszkanów). Chętnie brał udział w organizowanych dla młodzieży rekolekcjach i dniach skupienia.

W dwa tygodnie po zdaniu matury, zdecydował się odpowiedzieć na głos powołania i wstąpić do Zakonu Braci Mniejszych prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce, dlatego 12 czerwca 1997 roku napisał prośbę o przyjęcie do Zakonu w charakterze kandydata na kapłana zakonnego.

Dnia 28 czerwca 1997 roku został przyjęty do Prowincji i z początkiem lipca udał się do klasztoru w Chorzowie, gdzie mieścił się postulat. W tym klasztorze, 30 sierpnia, minister prowincjalny o. Damian Szojda przyjął go do nowicjatu – otrzymał habit zakonny i imię zakonne Julian. Roczny nowicjat odbył w klasztorze w Miejskiej Górce. Tam, w klasztornym kościele Krzyża Świętego, 29 sierpnia 1998 roku, minister prowincjalny o. Józef Czura przyjął od niego pierwszą profesję zachowywania rad ewangelicznych.

Lata 1998-2005 to okres studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, zakończonych egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu magister teologii. W tym czasie, w kaplicy panewnickiego klasztoru, minister prowincjalny o. Józef Czura udzielił mu 08.12.2000 r.posługi lektora i 08.12.2001 r.posługi akolity.

Profesję uroczystą złożył 17.09.2002 r.w panewnickiej bazylice na ręce o. Józefa Czury. Święceń diakonatu udzielił mu ks. bp Gerard Bernacki 04.10.2004 r.w kościele franciszkańskim św. Józefa Robotnika w Rybniku, a święceń prezbiteratu ks. arcybiskup Damian Zimoń 18.05.2005 r.w bazylice w Panewnikach.

Pierwszą jego placówką po studiach i otrzymaniu świeceń był klasztor w Uzhgorodzie, gdzie przebywał 2 lata w charakterze wikariusza parafii rzymskokatolickiej i wikariusza parafii greckokatolickiej

Po Kapitule Prowincjalnej w 2007 roku został przeznaczony do klasztoru w Nyżnij Bystryj, gdzie przebywał aż do śmierci. W czasie pobytu w Nyżnij Bystryj pełnił obowiązki gwardiana (2007-2016) oraz od kwietnia 2018 roku prezesa. Kiedy powstała bizantyjska Fundacja Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego na Ukrainie został wybrany radnym tej Fundacji (2007-2013 i od 2016). W duszpasterstwie parafialnym powierzono mu urzędy: od 2007 roku wikariusza rzymskokatolickiej parafii w Khust, a od 2008 roku administratora tamtejszej parafii greckokatolickiej. W latach 2016-2018 był także wikariuszem domu i ekonomen.

Śmierć przyszła nagle, wraz z pożarem klasztoru, w nocy z 16 na 17 stycznia 2019 r.

O. Julian Ihor Yuskiv przeżył 39 lat, w Zakonie 22, w kapłaństwie 14.