O. Alban Sobota

O. Alban Sobota 200 250 Śląscy Franciszkanie

Data śmierci:1924-11-24Klasztor:Cieszyn
Pro familia:Cieszyn
Zmarł w Rybniku, żył 53 lata, w zakonie 35 lat, pochowany w Rybniku.

Ojciec Alban Sobota urodził się w Józefowie pod Prudnikiem w 1871 r.(wtedy: Josefsgrund przy Neustadt). Otrzymał głęboko katolickie wychowanie. Gdy zapragnął życia zakonnego, nastąpił Kulturkampf. Opuścił Górny Śląsk, przewędrował całe Niemcy i dotarł do Holandii. Tam wstąpił do zakonu franciszkańskiego. W Harrenveld w 1889 r.przyjął obłóczyny.

14 sierpnia 1896 r.otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze Padeborn na Westfalii. Jako młody kapłan przepielgrzymował Westfalię i Reinland. Niestrudzenie pracował dla ludzi biednych. W szczególny sposób troszczył się o opuszczonych ziomków, mówiących po polsku.

Po kilku latach, wedle wskazań przełożonych, udał się z powrotem na Górny Śląsk. Ojciec Alban pełnił wiele posług, głosił misje, spowiadał, zawsze znalazł czas, by udać się do umierających. Przez swoje zaangażowanie stał się postacią bardzo lubianą i popularną.

Ojciec Alban przebywał w klasztorach na Górze św. Anny, w Choczu i w Rybniku. W Rybniku dopadła go choroba (opuchlina wodna), przez 2 lata leżał w szpitalu św. Juliusza.

Ojciec Alban zmarł w otoczeniu bliskich mu osób 24 listopada 1924 r.

“Historyczny kaznodzieja” – życiorys o. Albana w oprac. o. Ezdrasza Biesoka