o. Ambroży Norbert Szajda OFM

o. Ambroży Norbert Szajda OFM 1280 1600 Śląscy Franciszkanie

Śp. o. Ambroży Norbert Szajda OFM
zmarł: 23.07.2023 r.

urodzony: 28.10.1944 r.
nowicjat: 2.09.1962 r.
profesja czasowa: 3.09.1963 r.
profesja uroczysta: 8.12,1966 r.
święcenia diakonatu: 22.12.1968 r.
święcenia prezbiteratu: 18.06.1969 r.

Norbert Grzegorz Szajda urodził się 28 października 1944 roku w Rybniku z rodziców Władysława i Marty z d. Fukała. Sakrament chrztu (12 listopada 1944 roku) oraz bierzmowania (4 czerwca 1956 roku) przyjął w kościele parafialnym pw. św. Józefa Robotnika w Rybniku. Tam też, 8 maja roku 1955, przystąpił do pierwszej Komunii Świętej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku, do której uczęszczał w latach 1952-1958, będąc związanym od dziecka z klasztorem franciszkanów w Rybniku oraz nosząc się już wtedy z zamiarem poświęcenia się służbie Bożej w Zakonie Braci Mniejszych, wstąpił do Niższego Seminarium Franciszkanów pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Rybniku.

Po ukończeniu nauki w Niższym Seminarium i złożeniu egzaminów maturalnych, pismem z dnia 24 lipca 1962 roku, Norbert Szajda wyraził pragnienie wstąpienia do nowicjatu panewnickiej Prowincji Franciszkanów. Nowicjat ten rozpoczął 2 września 1962 roku, przyjmując z rąk ówczesnego Ministra Prowincjalnego, br. Teofila Zawieji, habit św. Franciszka i imię zakonne: Ambroży.

Rok później, 3 września 1963 r., również na ręce Ministra Prowincjalnego, br. Ambroży złożył w Osiecznej pierwszą profesję zakonną.

W czasie studiów w Wyższym Seminarium Duchownym przebywał w Opolu (tam studiował filozofię w latach 1963-1965) oraz w Katowicach-Panewnikach (teologia w latach 1965-1969). Uroczystą profesję zakonną w Zakonie Braci Mniejszych złożył w Katowicach-Panewnikach, dnia 8 grudnia 1966 roku, na ręce definitora Prowincji, br. Damascena Janosza. Podczas formacji zmierzającej do święceń kapłańskich, br. Ambroży przyjął z rąk biskupa Herberta Bednorza w Katowicah-Panewnikach następujące posługi i święcenia: ostiariat i lektorat (31 marca 1967 r.), egzorcystat i akolitat (20 maja 1967), subdiakonat (26 czerwca 1968 r.), diakonat (12 grudnia 1968 r.). Po zdaniu wszystkich niezbędnych egzaminów, dnia 18 czerwca 1969 roku, w Rybniku z rąk biskupa Herberta Bednorza, przyjął święcenia prezbiteratu.

Po święceniach i po tzw. roku pastoralnym, w latach 1970-1974, br. Ambroży odbył studia z filologii klasycznej na wydziale humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończone tytułem magistra 29 października 1974 roku.

Decyzją Ministra Prowincjalnego, br. Damiana Szojdy, br. Ambroży kontynuował naukę w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Tam, dnia 8 marca 1978 roku uzyskał doktorat z literatury klasycznej i chrześcijańskiej z wynikiem: summa cum laude.

Po powrocie ze studiów, na mocy obediencji z dnia 1 lipca 1978 roku, br. Ambroży zostaje skierowany do klasztoru w Katowicach-Panewnikach, w charakterze lektora w WSD, duszpasterza akademickiego i bibliotekarza klasztornego.

Kongres Kapitulny, który zebrał się w dniach 24-25 czerwca 1980 roku zdecydował powierzyć br. Ambrożemu funkcję prezesa domu zakonnego w Chorzowie, gdzie w dalszym ciągu pełnił posługę lektora w WSD a w latach 1983-1986 był członkiem Rady Plenarnej Prowincji.

Kolejnym, i jak się później okazało ostatnim, domem zakonnym, do którego został skierowany br. Ambroży, był klasztor w Katowicach-Starych Panewnikach. Tam, w okresie 37 lat, pełnił następujące posługi: ojciec duchowny i spowiednik w WSD w Katowicach-Panewnikach, wykładowca w WSD w Katowicach-Panewnikach, wykładowca w WŚSD w Katowicach, wikary domu zakonnego, ekonom domu zakonnego, prowincjalny wicemoderator duszpasterstwa misyjno-rekolekcyjnego, gwardian domu zakonnego, kronikarz klasztoru, bibliotekarz.

Przy redakcji nowego modlitewnika Prowincji w 2012 roku, wniósł bogate doświadczenie, wynikające z biegłej znajomości języka łacińskiego. Był również autorem znajdującego się w modlitewniku rachunku sumienia. Ponadto był tłumaczem lub współtułaczem wielu tekstów na język łaciński lub polski.

Nieustannie pogarszające się zdrowie sprawiło, że 16 lipca 2023 roku, br. Ambroży trafił do Szpitala Kolejowego w Katowicach-Ligocie z objawami silnej anemii. Tam, 23 lipca w godzinach porannych zmarł.

Brat Ambroży Norbert Szajda OFM przeżył 78 lat, w zakonie lat 60, w kapłaństwie 54.

28 lipca 2023 r. jako pierwszy został pochowany na franciszkańskiej kwaterze cmentarza w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, należącym do Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce.

We Mszy świętej wzięło udział 40 kapłanów (w tym dwóch biskupów). Pierwszej stacji w kaplicy cmentarnej przewodniczył Minister Prowincjalny, br. Witosław Sztyk OFM. Mszy Świętej przewodniczył bp. Tadeusz Kusy OFM, homilię wygłosił lokalny gwardian i proboszcz, br. Serafin Sputek OFM. Trzeciej stacji na cmentarzu przewodniczył bp. Marek Szkudło.