O. Cezary Jan Domogała

O. Cezary Jan Domogała 150 214 Śląscy Franciszkanie

Urodzony: 1955-08-12
Data śmierci: 2020-10-14
Miejsce urodzenia: Katowice
woj. śląskie, archidiec. katowicka
Nowicjat: 1976-09-05
Pierwsza profesja: 1977-09-04
Profesja wieczysta: 1980-12-25
Prezbiterat: 1983-03-30
Zmarł w Tychach, żył 65 lat, w zakonie 44 lata, pochowany w Panewnikach.

14 października, w godzinach popołudniowych zmarł o. Cezary Jan Domogała, wieloletni misjonarz w Boliwii.

Pogrzeb o. Cezarego odbędzie się 12 listopada w czwartek w Panewnikach: o g.10.30 różaniec w Bazylice, o g.11.00 Msza św.

Najważniejsze informacje z życia o Cezarego:

Jan Domogała urodził się 12 sierpnia 1955 roku w Panewnikach, z rodziców Roberta i Teresy zd. Cholewa. Pochodził w rodziny robotniczej. Od 1962 do 1970 roku uczęszczał do szkoły podstawowej nr 9 w Panewnikach. Po jej ukończeniu uczęszczał do Z.S.Z. w Katowicach. Po 3 latach kontynuował naukę w Technikum Zawodowym dla pracujących w Katowicach. W 1976 r.ukończył tę szkołę świadectwem dojrzałości i otrzymał dyplom technika elektryka.
Jan Domogała w sierpniu 1976 roku napisał prośbę o przyjęcie do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP. Życie zakonne rozpoczął postulatem w Osiecznej. We wrześniu 1976 roku został przyjęty do nowicjatu i przyjął imię Cezary.
Od 1977 do 1983 roku studiował w seminarium w Panewnikach. W między czasie 25 grudnia 1980 roku złożył profesję uroczystą na ręce o. Prowincjała Damiana Szojdy. Ks. bp Herbert Bednorz wyświęcił Go 7 kwietnia 1982 roku na diakona, a 30 marca 1983 roku na prezbitera. O. Cezary pierwszy rok posługi kapłańskiej pełnił w Rybniku, jako wikary parafialny.
Zaraz po święceniach o. Cezary wyraził chęć wyjazdu na misje do Boliwii. Prośbę swą ponowił będąc na placówce w Rybniku. Pod koniec 1983 roku otrzymał zgodę na wyjazd na misje, a w 1984 roku udał się do Boliwii.
W Boliwii o. Cezary pełnił następujące posługi: od 1984 do 1985 był wikarym w Robore. W 1985 roku został proboszczem w Puerto Quijaro. Proboszczem w tym miejscu był przez 20 lat. W tym czasie, oprócz posługi duszpasterskiej, był również współbudowniczym kościoła w Arroyo Conception. W 2004 przyjechał na 9 miesięcy do Polski na rekonwalescencje. Po powrocie do Boliwii został proboszczem i gwardianem w Chochabamba. W 2008 roku przeniesiono go do San Javier, gdzie również pełnił posługę proboszcza. Od 2016 roku, przez dwa lata był wikarym parafii w Santa Cruz, w tym czasie po raz kolejny musiał udać się na rekonwalescencję do Polski.
W lutym 2018 roku w związku z problemami zdrowotnymi o. Cezary powrócił do macierzystej prowincji do Polski. Otrzymał obediencję, na mocy której zamieszkał w klasztorze w Katowicach-Panewnikach. Przez ponad 2 lata pobytu w Panewnikach o. Cezary sprawował posługę spowiednika.
O. Cezary Jan Domogała zmarł 14 października 2020 r.w szpitalu w Tychach. Żył 65 lat, w Zakonie 44, w kapłaństwie 37.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…