O. Florian Antoni Grobelny

O. Florian Antoni Grobelny 153 208 Śląscy Franciszkanie

Data śmierci: 1928-06-24
Klasztor: Rybnik
Zmarł w Pępowie, żył 67 lat, w zakonie 35 lat, pochowany w Pępowie.

Ojcie Florian Grobelny urodził sie 8 stycznia 1861 r.w Kobylinie. Zanim wstąpił do Zakonu, był nauczycielem ludowym w parafii Pogorzelskiej.

Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych, kształcił się w gimnazjum franciszkańskim w Harreveld w Holandii. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1899 r.we Wrocławiu.

Pierwsze lata posługi kapłańskiej sprawował w klasztorze na Goruszkach. Od 1905 do 1914 r.pełnił funkcję kapelana oo. Bonifratrów w Marysinie. Następnie był wikarym w Dolaku w latach od 1914 do 1921. Kolejne lata spędził jako wikary w Pępowie.

Ojciec Florian zmarł nagle 24 czerwca 1928 r.w 67 roku życia.

“Dziedzictwo kasaty” – życiorys o. Floriana w oprac. o. Ezdrasza Biesoka