o. Natan Alfred Kansy OFM

o. Natan Alfred Kansy OFM 1280 1600 Śląscy Franciszkanie
Urodzony: 1961-03-11
Data śmierci: 2023-05-09
Miejsce urodzenia: Czarnowąsy
Nowicjat: 1985-08-31
Pierwsza profesja: 1986-09-07
Profesja wieczysta: 1993-02-02
Diakonat: 1993-05-06
Prezbiterat: 1994-05-12
Zmarł w Katowicach-Panewnikach, żył 62 lata, w zakonie 37 lat, pochowany w Katowicach-Panewnikach.

Alfred Kansy urodził się w rodzinie chłopskiej 11 marca 1961 r.w Czarnowąsach pod Opolem z rodziców Wiktora i Zofii z domu Pasoń. W 1968 r.rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 25 w Opolu-Gosławicach. Po jej ukończeniu w 1976 r.przez dwa lata uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących Opolskiego Kombinatu Budowlanego. W czerwcu 1978 r.ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w zawodzie: monter wewnętrznych instalacji budowlanych. Zaraz po skończeniu szkoły rozpoczął pracę w Opolskim Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych, a od 11.03.1983 r.pracował w Okręgowych Warsztatach Poczty i Telekomunikacji Opole-Winów. W 1978 r.podjął naukę w Technikum Wieczorowym Dla Pracujących. Naukę przerwał na I semestrze.
15 lipca 1985 r.wystosował prośbę do ówczesnego Ministra Prowincjalnego, br. Joachima Mazurka, o przyjęcie do Zakonu w charakterze brata zakonnego. Po przedstawieniu dwóch pozytywnych opinii – br. Hugolina Pieprzyka i br. Bonawentury Krzemienia, dnia 1 sierpnia 1985 r., Prowincjał, powiadomił go o przyjęciu do Zakonu w Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce. 5 sierpnia został przyjęty w poczet postulantów, a 31 sierpnia, w Osiecznej, rozpoczął nowicjat, przyjmując imię zakonne Natan.
Dnia 7 września 1986 r.na ręce Wikariusza Prowincji, br. Hipolita Lipińskiego, złożył pierwszą profesję zakonną.
Po nowicjacie został skierowany do Opola, gdzie kontynuował kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym. Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury 10 lutego 1988 r., zdecydował o napisaniu prośby do Ministra Prowincjalnego o przyjęcie na studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach-Panewnikach z motywacją kontynuowania dalszej nauki i służenia Bogu i Kościołowi jako kapłan zakonny.
W trakcie czasowej formacji zakonnej przyjął następujące posługi: lektora (14 marca 1991 r.) oraz akolity (19 marca 1992 r.). Dnia 2 lutego 1993 r.w panewnickiej bazylice, na ręce Prowincjała, br. Damiana Szojdy, złożył profesję wieczystą w Zakonie Braci Mniejszych.
Również w Panewnikach, dnia 6 maja 1993 r., z rąk biskupa Gerarda Bernackiego, przyjął święcenia diakonatu, a 12 maja 1994 r., z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia, święcenia prezbiteratu.
Obediencją z dnia 16 sierpnia1994 r., Prowincjał polecił br. Natanowi pozostać w domu zakonnym w Katowicach-Panewnikach pełniąc funkcję katechety oraz okręgowego duszpasterza powołań w Koszarawie z pobytem od każdego czwartku wieczora do niedzieli wieczora w Koszarawie, gdzie zostało mu powierzone dzieło budowy nowego kościoła i klasztoru.
Kongres Kapitulny, który odbył się w dniach 27-28 czerwca 1995 r., wybrał br. Natana wikarym i ekonomem domu zakonnego w Koszarawie-Bystrej, a od 29 sierpnia 1998 r.gwardianem i ekonomem tego klasztoru.
Na mocy kolejnej obediencji z dnia 17 lipca 2004 r., pozostał w klasztorze w Koszarawie w charakterze wikariusza oraz ekonoma domu.
Kolejna posługa wyznaczona przez Kongres Kapitulny, który odbył się w dniach 11-12 lipca 2007 roku, wiązała się z pobytem w domu zakonnym w Wieluniu w charakterze wikariusza i ekonoma. Tę posługę potwierdził trzy lata później kolejny Kongres.
Obediencją z dnia 8 czerwca 2013 r., br. Natan został odwołany z Wielunia i skierowany do klasztoru w Częstochowie, gdzie przez dwa lata posługiwał jako stacjonariusz, następnie jako ekonom i wikariusz domu.
Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, 23 stycznia 2023 r., br. Natan trafił do szpitala na Parkietce w Częstochowie. Po kilkudniowym pobycie w szpitalu, wrócił do domu. Niestety, stan jego zdrowia znów się pogorszył, stąd ponownie 7 marca został hospitalizowany w tym samym szpitalu.
Dnia 16 marca, Minister Prowincjalny, br. Witosław Sztyk, zdecydował o czasowym przeniesieniu br. Natana do prowincjalnej infirmerii w Katowicach-Panewnikach.
Niestety, nieustannie pogarszający się stan zdrowia sprawił, że dnia 9 maja 2023 r.otoczony swoimi braćmi, w infirmerii prowincjalnej, o godzinie 13.40, br. Natan zmarł.

Brat Natan Alfred Kansy OFM przeżył lat 62, w zakonie 37, w kapłaństwie 28.
Został pochowany w Katowicach-Panewnikach, w 29. rocznicę święceń prezbiteratu.