O nas

O nas

Jesteśmy jedną z pięciu aktualnie istniejących prowincji Zakonu Braci Mniejszych (potocznie zwanych franciszkanami) w Polsce, pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, z siedzibą prowincjałatu w Katowicach-Panewnikach.
Naszą wspólnotę prowincjalną Śląskich Franciszkanów tworzy 274 braci* posługujących w Polsce oraz poza jej granicami.

W naszej Prowincji żywy jest duch misyjny i po dziś dzień nie brak braci, którzy decydują się głosić Chrystusa w różnych zakątkach świata. Najwięcej braci podjęło pracę misyjną w Republice Środkowoafrykańskiej, Boliwii oraz Ziemi Świętej.

Aktualnie nasza Prowincja posiada także dwie fundacje na Wschodzie: Stygmatów św. Franciszka z Asyżu na Białorusi oraz bizantyjską Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego na Ukrainie.

Rok Pański 2024 jest już 169 rokiem istnienia naszej Prowincji.

* dane liczbowe przedstawiają stan na dzień 1 stycznia 2024 r.

Historia

Bogata i skomplikowana historia naszej zakonnej Prowincji wypełniona jest nie tylko bogactwem wydarzeń, lecz również życiorysami braci zakonnych i kapłanów tworzących jej struktury na przestrzeni dziesiątek lat historii.
Trudno jest zliczyć, ile to razy burze dziejowe zagrażały Jej istnieniu. Tym większa więc nasza wdzięczność Bogu za wszystkie lata jej trwania.

Klasztory

Do naszej Prowincji należy 38 klasztorów, z czego 21 znajduje się w Polsce, a 17 za granicą.
Na terenie Polski klasztory znajdują się w archidiecezjach: katowickiej, częstochowskiej i poznańskiej oraz w diecezjach: bielsko-żywieckiej, gliwickiej, kaliskiej i opolskiej.

Znaczna część naszych braci pracuje poza granicami kraju. Od ponad trzydziestu lat są obecni w krajach Europy Zachodniej: w Austrii, Niemczech i Włoszech, a ostatnio także w Czechach na Zaolziu. Po upadku Związku Radzieckiego Prowincja rozpoczęła duszpasterstwo na terenie Białorusi, Rosji i na Ukrainie.

Misje

 

Jesteśmy pierwszym Zakonem misyjnym. Bracia, którzy odczuwają w sobie powołanie misyjne mogą za zezwoleniem Ministra Prowincjalnego udać się do pracy ewangelizacyjnej w krajach misyjnych lub do pomocy duszpasterskiej w innych państwach.

Invisible Children

Chcesz do nas dołączyć?

Zanim przekroczysz próg klasztorny, żeby w nim zostać na zawsze, najpierw zapraszamy cię na różne spotkania, które pozwolą ci zobaczyć jak wygląda życie zakonne, bliżej poznać naszą duchowość i odpowiednio przygotować się do tego ważnego momentu.

Chcesz do nas dołączyć?

Dzieła Prowincji