br. Kapistran Oleś OFM, 1887-1953

Klostergasse 4 (br. Kapistran Oleś OFM, 1887-1953)

Klostergasse 4 (br. Kapistran Oleś OFM, 1887-1953) 371 500 Śląscy Franciszkanie

Klostergasse 4 – dosłownie tylko tyle informacji zachowało się w archiwum prowincji o bracie Kapistranie Olesiu, wieloletnim kucharzu zakonnym. Klostergasse to niemiecka nazwa ulicy Reformackiej w Krakowie, zapisana na Kennkarcie brata, który tam spędził cały czas wojny i okupacji. Reszty informacji na jego temat trzeba się mozolnie doszukiwać.

Alojzy Oleś urodził się 22.04.1887 r. w Bogucicach, w rodzinie Jana i Tekli Miller. Życie zakonne rozpoczął 5.02.1910 r. jako tercjarz w prowincji św Jadwigi. Nowicjat pod imieniem brat Kapistran rozpoczął 18.12.1913 r., a pierwszą profesję złożył 19.12.1914 r. Wybuch I wojny światowej sprawił, że został powołany do pruskiej armii i śluby wieczyste mógł złożyć dopiero po wojnie 3.12.1920 r. w Panewnikach na ręce tutejszego gwardiana o. Ksawerego Zgolika.

br. Kapistran Oleś OFM, 1887-1953

Jego imię figuruje na liście braci optujących za przejściem do komisariatu panewnickiego w 1923 r. Na podstawie schematyzmów możemy odtworzyć kolejne miejsca jego pobytu. W 1930 r. jest w Osiecznej, a w 1936 r. we Wronkach. Wybuch wojny prawdopodobnie zastał go znowu w Panewnikach. Nie mogąc pozostać w klasztorze, udał się do Krakowa, gdzie przyjął gościnę braci prowincji MB Anielskiej przy Klostergasse 4 właśnie. Po wojnie wrócił do Panewnik. W 1948 r. został przeniesiony do Rybnika ale po kapitule w 1950 r. znowu znalazł się Panewnikach. Tutaj zmarł 22.01.1953 r. Żył 65 lat, w zakonie 42.

br. Kapistran Oleś OFM, 1887-1953

Brat Kapistran przez całe życie był kucharzem. Według relacji jednego z kapłanów diecezjalnych, pamiętającego brata Kapistrana z Rybnika, został zapamiętany jako bardzo dobry kucharz, zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowanie rekreacji, na które, ówczesnym zwyczajem, często byli zapraszani okoliczni księża.

o. Ezdrasz Biesok OFM