br. Atanazy Kroplewski OFM, 1898-1934

Wyblakła fotografia (br. Atanazy Kroplewski OFM, 1898-1934)

Wyblakła fotografia (br. Atanazy Kroplewski OFM, 1898-1934) 375 500 Śląscy Franciszkanie

O wielu braciach, którzy zmarli w młodym wieku posiadamy zaledwie szczątkowe informacje. Czasem zachowała się jedynie wyblakła fotografia. Jakichkolwiek informacji najczęściej musimy szukać w różnych miejscach, gdzie wspomniano o nich mimochodem i bardzo zdawkowo. Jednym z nich jest brat Atanazy Kroplewski, klasztorny kucharz.

Teofil Kroplewski urodził się 13.07.1898 r. w Łęgu koło Chojnic, w diecezji chełmińskiej. Nie znamy imion jego rodziców ani nie posiadamy żadnej informacji o jego młodym życiu. W czasie wojny światowej zapewne służył w pruskiej armii. Po zakończeniu wojny postanowił poświęcić się Bogu jako brat zakonny. Prawdopodobnie wstąpił jako tercjarz do prowincji św. Jadwigi. Jego imię, choć bez nazwiska, figuruje na liście braci tercjarzy, którzy w 1923 r. zdecydowali się przejść do komisariatu panewnickiego. Potwierdza to fakt, że wkrótce rozpoczął nowicjat, do którego braci niekapłanów dopuszczano dopiero po kilkuletnim stażu tercjarskim.

br. Atanazy Kroplewski OFM, 1898-1934. Na zdjęciu pierwszy z prawej.

Nowicjat odbył w Wieluniu. Na obłóczynach 5.04.1924 r. pozostawiono mu imię brat Atanazy, które już wcześniej nosił. Po upływie roku 6.04.1925 r., tamże złożył pierwszą profesję. Jego pierwszą placówką był Rybnik gdzie 16.04.1928 r. złożył śluby uroczyste na ręce o. Bazylego Gabriela. W schematyzmie z 1930 r. figuruje w Kobylinie. Później był w klasztorze na Goruszkach gdzie niebawem zmarł 13.12.1934 r. Nie znamy przyczyny jego śmierci. Brat Atanazy we wszystkich klasztorach był kucharzem. Żył 34 lata, w zakonie 8.

o. Ezdrasz Biesok OFM