Kapituła u sióstr Klarysek

Kapituła u sióstr Klarysek 1920 2560 Śląscy Franciszkanie

W liturgiczne wspomnienie świętych Aniołów Stróżów, 2 października 2023 r.w klasztorze klauzurowym Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kętach odbyła się kapituła wyborcza. Wyborom przewodniczył wikariusz biskupi do spraw zakonnych diecezji Bielsko-Żywieckiej o. Ezdrasz z Biesok OFM, który wcześniej, wraz z prezeską Federacji Klarysek, przeprowadził przewidzianą prawem wizytację. Ksienią została wybrana na drugą kadencję s. Maria Goretti Witos. Radnymi zostały: s. M. Franciszka Hajduk – wikaria i I radna, s. M. Maksymiliana Stachura – II radna, s. M. Laura Żyrek – III radna i s. M. Kamila Grabowska – IV radna.

Kęcki klasztor był pierwotnie, tzn. od 1880 r.klasztorem kapucynek. Poświęcił go kard. Albin Dunajewski z Krakowa. Pomimo wieloletnich starań, kapucynkom nie udało się uzyskać zatwierdzenia swego zgromadzenia w Galicji przez ówczesne władze. Kiedy w 1907 r.siostry stanęły wobec groźby kasaty klasztoru, zdecydowały się na połączenie z zakonem Franciszkanek Najświętszego Sakramentu ze Lwowa, zwanym dziś Klaryskami od Wieczystej Adoracji. W 1909 r.Stolica Apostolska wyraziła zgodę na inkorporację klasztoru do nich.

Takim sposobem, od 1910 r. trwa w Kętach nieprzerwanie adoracja Jezusa Eucharystycznego. Klasztor kęcki objęty jest klauzurą papieską. Obecnie liczy 17sióstr profesek. Ostatnio do klasztoru zgłosiły się dwie kandydatki.

br. Ezdrasz Biesok OFM

e