Komunikat

Komunikat rzecznika prasowego Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce

Komunikat rzecznika prasowego Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce 1080 810 Śląscy Franciszkanie

Dnia 17 maja br. Minister Prowincjalny Prowincji Wniebowzięcia NMP został poinformowany przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku o zakończeniu postępowania przygotowawczego przeciwko br. Polikarpowi oraz skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Elblągu.

W związku z tym faktem i napływającymi pytaniami chciałbym po pierwsze powtórzyć informacje z komunikatu zamieszczonego już wcześniej na stronie Prowincji.

Sprawa przed organami państwowymi została wszczęta i jest prowadzona przy współpracy Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży naszej Prowincji. Po otrzymaniu pierwszych informacji o możliwości popełnienia przestępstwa podjęte zostały kroki przewidziane takich sytuacjach przez obowiązujące prawo państwowe i kościelne oraz wytyczne Konferencji Episkopatu Polski.

Minister Prowincjalny wraz z zarządem Prowincji współpracują ściśle z kompetentnymi instytucjami państwowymi.

Chciałbym też dodać, że ze względu na charakter sprawy i dobro pokrzywdzonych sprawa przed sądem będzie toczyć się najprawdopodobniej z wyłączeniem jawności.

W związku z tym wszelkie pytania dotyczące przebiegu procesu należy kierować do odpowiedniego sądu.

br. Olgierd Paszkiewicz OFM
Rzecznik prasowy Prowincji

p