Nowe organy dla kościoła w Katowicach-Starych Panewnikach (cz. 1)

Nowe organy dla kościoła w Katowicach-Starych Panewnikach (cz. 1) 150 150 Śląscy Franciszkanie

W dniach od 5 do 12 lutego br. zostały przeprowadzone prace związane z demontażem, transportem oraz rozładunkiem organów piszczałkowych przeznaczonych do nowego kościoła w Katowicach-Starych Panewnikach.

Instrument firmy Walcker został zbudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku dla parafii Wszystkich Świętych w Norymberdze. Zachowane w dobrym stanie organy posiadają 38 głosów, mechaniczną trakturę gry i elektryczną trakturę rejestrową. Ze względu na to, iż wspomniana parafia zaplanowała generalny remont kościoła, w ramach którego przewidziano budowę nowych organów, pojawiła się bardzo korzystna oferta zakupu instrumentu Walckera. Zainteresowała się nią nasza Prowincja, mając na uwadze budowę kościoła w Katowicach-Starych Panewnikach. Ponieważ w czasie pojawienia się oferty przebywali w okolicach Norymbergii o. Kolumban Knopik OFM i o. Mirosław Góra OFM, dokonali oni oględzin instrumentu, przeprowadzili szereg pomiarów oraz wykonali dokumentację zdjęciową i filmową. Po dogłębnej analizie zgromadzonych materiałów, przeprowadzonej przez o. Ksawerego Majewskiego OFM oraz organmistrza Tomasza Sowińskiego, pod koniec marca 2023 roku została podjęta decyzja o zakupie organów. W lipcu 2023 r. o. Ksawery wraz z zaprzyjaźnionym organmistrzem Tomaszem osobiście udali się do kościoła Wszystkich Świętych. Towarzyszył im o. Bartymeusz Trąbecki OFM z klasztoru we Freystadt. Po kolejnych oględzinach i zbadaniu możliwości instrumentu, podpisano umowę precyzującą szczegóły transakcji, między innymi termin rozpoczęcia demontażu, który został ustalony na 5 lutego 2024 roku. Do tego dnia, ze środków finansowych Prowincji została przekazana wyznaczona należność za zakup instrumentu.

W pracach związanych z demontażem instrumentu wzięły udział trzy ekipy: organmistrz Tomasz Sowiński wraz z trzema współpracownikami, trzech pracowników firmy Mariana Majchera, zajmującej się od wielu lat translokacją instrumentów organowych oraz Jakub Wawro, o. Mirosław i o. Ksawery, nazywani przez tamtejszych gospodarzy jako „Franziskanische Orgelbauer” (franciszkańscy organmistrzowie).

W ciągu czterech dni pracy udało się zdemontować cały instrument oraz przygotować jego elementy do transportu. W czwartek wieczorem oraz w piątek części organów zostały załadowane do dwóch samochodów ciężarowych (TIR-ów). Transport został zasponsorowany przez pewną zaprzyjaźnioną osobę.

W tym miejscu należy wspomnieć o bardzo przyjaznym przyjęciu przez gospodarzy parafii Wszystkich Świętych. Kilkakrotnie wyrazili wielką radość z tego, iż organy nie zostaną wykorzystane wyłącznie na części, ale ubogacą nowopowstałą świątynię w Katowicach.

Ponieważ niedaleko Norymbergii leży Freystadt, gdzie znajduje się klasztor naszej Prowincji, mogliśmy skorzystać z wielkiej gościnności tamtejszych braci. Nieocenioną pomocą służył także o. Bartymeusz, gwardian wspomnianego domu zakonnego, przede wszystkim dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego.

W poniedziałek, 12 lutego samochody z instrumentem podjechały pod kościół w Katowicach-Starych Panewnikach. Kierowców powitał o. Serafin Sputek OFM, proboszcz parafii św. Antoniego, a następnie z pomocą licznie przybyłych parafian części organów zostały rozładowane i rozlokowane.

Już na etapie podejmowania decyzji o zakupie organów powstała wstępna koncepcja zainstalowania ich na chórze kościoła w Katowicach-Starych Panewnikach. Podczas prac demontażowych została wykonana dodatkowa dokumentacja techniczna i zdjęciowa, dzięki której w najbliższym czasie będzie możliwe stworzenie konkretnych planów związanych z adaptacją instrumentu w nowych warunkach technicznych i akustycznych oraz rozpoczęcie prac montażowych. Przewiduje się, iż potrwają one około półtora roku.

Panu Bogu, Twórcy wszelkiego piękna niech będą dzięki za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w to dzieło i polecamy Jego dobroci dalsze prace związane z montażem organów w nowym miejscu.

o. Ksawery Majewski OFM

e, p