Odpust parafialny w Smoleńsku

Odpust parafialny w Smoleńsku 2000 2000 Śląscy Franciszkanie

W niedzielę 10 grudnia w Smoleńsku obchodziliśmy odpust parafialny. Parafia w Smoleńsku jest pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Mimo srogiej zimy, odpust zgromadził wielu ludzi. Przybyły rodziny z dziećmi, studenci. Także niektórzy przejechali ponad 80 km, by wziąć udział w Sumie odpustowej.

Głównej Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił, salezjanin z Moskwy o. Władimir Kabak. Pochodzący z Białorusi. Zaproszony salezjanin, o. Władimir w prostych i konkretnych słowach wyjaśnił wartość i sens Adwentu. I jaką rolę odgrywa w naszym życiu Niepokalana, Maryja?

Ponadto kaznodzieja mówił o grzechu w odniesieniu do wolności człowieka. Człowiek właśnie w tej wolności otrzymanej od Boga, żyjąc bez grzechu jest w pełni człowiekiem wartościowym.

Wspólnie z kaznodziejom odpustowym Mszę św. koncelebrowali współbracia ze Smoleńska: Ptolomeusz Kuczmik i Kanizy Kąkol. Liturgia zakończyła się odmówieniem aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Na zakończenie uroczystości w kościele była wspólna fotografia.

Następnie w refektarzu klasztornym miał miejsce obiad odpustowy. Podsumowując – odpust dla parafii w Smoleńsku, gdzie od wielu lat posługują franciszkanie z naszej Prowincji to dobry czas. Także dziękczynienia Panu Bogu i Niepokalnej za otrzymane łaski. To zawsze wielkie święto dla parafii, odpust. Wspólna modlitwa, liturgia. To wszystko pięknie wpisuje się w trwający aktualnie w kościele rok jubileuszowy Greccio oraz otrzymany od Stolicy Apostolskiej dar łaski, uzyskania odpustu zupełnego, w nawiązaniu do pierwszej, żywej szopki z Greccio. Zbudowanej przez św. Franciszka z Asyżu. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi i Maryja czuwa nad nami w każdy czas.

Bracia ze Smoleńska

e