Warsztaty dla Gwardianów | Góra św. Anny

Warsztaty dla Gwardianów | Góra św. Anny 2000 1333 Śląscy Franciszkanie

06 – 09.11.2023 r.Sekretariat Formacji i Studiów Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych zorganizował warsztaty dla gwardianów i przełożonych domów na Górze św. Anny. Są to coroczne spotkania w celu dalszej formacji, budowania nowych relacji i wymiany doświadczeń w niełatwej posłudze przełożeństwa.

Warsztaty rozpoczęły się w poniedziałek wieczorem od zakwaterowania i wspólnej kolacjo-rekreacji. Każdy dzień rozpoczynał się od porannej Eucharystii z Jutrznią, następnie przerwa na kawę pomiędzy wykładami oraz inne posiłki. Wykłady były następujące:

Wtorek:
Ks. Wojciech Ignasiak:
„Ojcostwo Boga i człowieka”.
„Na czym polega twarda miłość wobec brata?”

„Dylematy posługi kapłańskiej”.
„Dylematy przełożonego wspólnoty”.

Środa:
O. Łukasz Kubiak OP:
„Racja czy relacja? Komunikacja gwardiana z braćmi”.
„Duszpasterstwo obecności dziś – wyzwania dla życia konsekrowanego”.

Czwartek był dniem kończącym warsztaty. Poranna Eucharystia była sprawowana w Bazylice, a przewodniczył i słowo Boże wygłosił Minister Prowincjalny naszej Prowincji, Brat Witosław Sztyk OFM. Następnie, po śniadaniu, bracia z poszczególnych prowincji mieli spotkania ze swoimi Prowincjałami. Tak też było w naszym przypadku – spotkaniu przewodzili Minister Prowincjalny i Wikariusz omawiając z nami bieżące sprawy w naszej Prowincji. Drugą część spotkania poprowadził Brat Ksawery omawiając z nami bieżące sprawy ekonomiczne Prowincji i klasztorów.
Po obiedzie wszyscy udali się do swoich wspólnot.

br. Izajasz Drzeniek OFM

fot. br. Dominik Banaś OFM

e