Wizyta Nuncjusza – Arcybiskupa Giovanniego D’Aniello

Wizyta Nuncjusza – Arcybiskupa Giovanniego D’Aniello 1080 483 Śląscy Franciszkanie

2 lutego 2024 r.Nuncjusz apostolski w Rosji Abp Giovanni D’Aniello przybył do Smoleńska wraz ze swoim sekretarzem o.Mislavem Hodžić (Chorwat).

Gości z Moskwy podjęli na dworcu w Smoleńsku ojcowie franciszkanie.
W drodze do parafii, naszego klasztoru w Smoleńsku odwiedziliśmy główny Sobór Prawosławny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Smoleńsku. Gdzie znajduje się ikona Matki Bożej Smoleńskiej – Hodegetria. Ikona bardzo czczona przez prawosławnych, nie tylko w Smoleńsku.

Po przybyciu do parafii, miejscowa wspólnota: o. Ptolomeusz Kuczmik i o. Kanizy Kąkol zjedli wspólnie obiad z Gośćmi.
Nuncjusz przybył do Smoleńska na oficjalne zakończenie franciszkańskiego jubileuszu Greccio.

Arcybiskup Giovanni przewodniczył uroczystej Mszy św. w kaplicy w Smoleńsku. Ponadto wygłosił słowo do licznie zgromadzonym wiernych. Zebrali się wierni i rodziny z odległych zakątków Obwodu Smoleńskiego.

Wraz z nuncjuszem i jego sekretarzem o. Mislavem – Eucharystię odprawiali w koncelebrze także franciszkanie ze Smoleńska. Proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Smoleńsku: o. Ptolomeusz Kuczmik OFM. W Mszy św. uczestniczył również o. Kanizy Kąkol OFM.

Podczas liturgii Nuncjusz w swoim na początku ciepło powitał, pozdrowił franciszkanów i wiernych w imieniu papieża Franciszka.

„Monsinior Mislav Hodžić i ja * szczerze cieszymy się, że jesteśmy tu dzisiaj z Wami * i szczerze dziękuję drogiemu ojcu Ptolomeuszowi, * który zaprosił do przewodniczenia Eucharystii. To * daje mi okazję do przekazania Wam * pozdrowień i modlitw od papieża Franciszka”.

Ponadto nuncjusz Giovanni podkreślił w swoim słowie – wartość i wielkie bogactwo oraz wpływ na nasze życie – spotkania Boga z człowiekiem. Począwszy od pierwszego czytania słów proroka Malachiasza, nuncjusz w odniesieniu do treści Ewangelii liturgii z Ofiarowania Pańskiego, podkreślił, że Kościół daje nam doskonały przykład wiary i miłości Boga w osobach: proroka Symeona i prorokini Anny.

„Symeon uczy nas także ufać, * wierzyć w to, co obiecał nam Pan, a jednocześnie * jego regularne odwiedzanie świątyni * pobudza nas, * nie być pasywnymi, * współpracować w sprawie Bożej”.

Kaznodzieja wspomniał przy okazji Ofiarowania Pańskiego, które obchodzimy w Kościele 2 lutego także o Światowym Dniu Życia Konsekrowanego.

„W tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym siódmym roku, * święty papież Jan Paweł II, * oświadczył, że wprowadzenie Pana do świątyni * jest w ten sposób „całkowitym oddaniem swego życia dla tych, *’ którzy dążą do (uświęcenia siebie)* w Kościele * i na świecie dzięki radom ewangelicznym * tych cech, które charakteryzowały Jezusa”.

Dodatkowo nuncjusz w następujących słowach nawiązał do święta Ofiarowania Pańskiego:
„Co chce nam powiedzieć *dzisiejsza liturgia? Myślę, że chodzi o zaproszenie * skierowane do nas wszystkich. I chciałbym to skomentować słowami papieża Franciszka, które wypowiedział przy okazji Ofiarowania Pańskiego”.

„Papież skupia się na trzech aktach proroka Symeona: a) Najpierw jest prowadzony przez Ducha Świętego, b) następnie widzi w Dziecinie zbawienie i c) na koniec przyjmuje Go w swoich ramionach (Patrz Łk 2:26-28)”.

Po zakończeniu liturgii parafianie w znak wdzięczności za dar obecności i wspólnej modlitwy ofiarowali Nuncjuszowi – podarowali piękną ikonę Smoleńską. Ikona Matki Bożej (Odigitria Smoleńska).

Msza Święta zakończyła się wspólnym zdjęciem.

Po liturgii w refektarzu z Nuncjuszem Giovannim miała miejsce uroczysta kolacja z udziałem także o.Mislava i miejscowej wspólnoty franciszkańskiej w Smoleńsku.

Takie piękne święto i wyjątkowy pod każdym względem czas na długo pozostanie w sercach i wspomnieniach franciszkanów i parafian Smoleńska.

Pokój i Dobro!
Franciszkanie, Smoleńsk +

e