Zjazd Międzynarodowej Rady ds. Misji i Ewangelizacji oraz Komisji Wykonawczej ds. Misji i Ewangelizacji w Istambule

Zjazd Międzynarodowej Rady ds. Misji i Ewangelizacji oraz Komisji Wykonawczej ds. Misji i Ewangelizacji w Istambule 150 150 Śląscy Franciszkanie

W dniach 26 maja – 2 czerwca 2024 r. w Istambule odbyło się spotkanie Międzynarodowej Rady ds. Misji i Ewangelizacji (Consiglio Internazionale Congiunto per le missioni e l’evangelizzazione- CIME) oraz Komisji Wykonawczej ds. Misji i Ewangelizacji (Assemblea della Commissione esecutiva per le missioni e l’evangelizzazione – CEME). Tematem przewodnim było: „Posiadanie Ducha Pańskiego i Jego świętego działania jako zaproszenie do refleksji nad propozycją Ratio Evangelizationis Zakonu w naszym kontekście”.

Celem spotkanie było podzielenia się doświadczeniami misyjnymi i ewangelizacyjnymi, omówienie wniosków wynikających z Instrumentum Laboris oraz podsumowanie prac przeprowadzonych nad dokumentami dotyczącymi misji i ewangelizacji w naszych konferencjach. Intencjami przyświecającymi organizatorom było wypracowanie wstępnej wersji pierwszej części Ratio Evangelizationis w perspektywie tożsamości franciszkańskiej, a także wskazanie proponowanych zmian w Statutach Generalnych dotyczących misji i ewangelizacji dla Kapituły Generalnej.

br. Archanioł Borek OFM

e