br. Aleksy Lamperski OFM, 1906-1973

Szukający samotności (br. Aleksy Lamperski OFM, 1906-1973)

Szukający samotności (br. Aleksy Lamperski OFM, 1906-1973) 375 500 Śląscy Franciszkanie

Na cmentarzu zakonnym w Miejskiej Górce spoczywa, między innymi, brat Aleksy Lamperski, gospodarz klasztorny. Został jednak zapamiętany przez braci a jeszcze bardziej przez miejscową ludność nie przez to co całe życie robił ale jako żyjący świątobliwie zakonnik.

Andrzej Lamperski urodził się 21.11.1906 r. w Słupi Kapitulnej w rodzinie Franciszka i Katarzyny Piotrowskiej. Zdobył podstawowe wykształcenie i podjął pracę zarobkową jako pomocnik przy obsłudze elektrowni miejskiej w Rawiczu. W latach 1928-1930 odbył służbę wojskową. Następnie borykał się z bezrobociem, podejmował jedynie dorywcze prace i żył bardzo ubogo. Powoli dojrzewało w nim powołanie zakonne. W przygotowaniu skromnej wyprawki do zakonu wsparło go Towarzystwo Pań św. Wincentego a Paulo gdyż nie było go na to stać.

Habit tercjarski przyjął 23.11.1936 r. w Osiecznej. Tam też przebywał aż do wybuchu wojny pracując w klasztornym gospodarstwie. We wszystkich opiniach zgodnie pisano o nim jako o człowieku bardzo cichym, skromnym, pracowitym, spokojnym, pilnym i bardzo starannym pracowniku. Pisano także, że zasługuje na zaufanie i jest człowiekiem szukającym więcej samotności niż ludzi. We wszystkich głosowaniach, za każdym razem otrzymywał same głosy pozytywne.

br. Aleksy Lamperski OFM, 1906-1973

Niestety, wojna nie pozwoliła mu nawet rozpocząć nowicjatu. Został zmobilizowany do armii niemieckiej, ale nie zachowała się jakakolwiek wzmianka o tym gdzie przebywał. Z zachowanych zdjęć można wnioskować, że w pewnym momencie dostał się do niewoli aliantów.

Po wojnie natychmiast powrócił do Osiecznej, ale niebawem przeniesiono go do Jarocina. Dopuszczono go także do nowicjatu, który rozpoczął 4.02.1947 r. w Panewnikach. Tutaj też złożył 5.02.1948 r. profesję czasową na ręce o. Teofila Zawiei. Profesję wieczystą złożył 5.02.1951 r. na ręce o. Hugolina Pieprzyka w Jarocinie. Ostatecznie został przeniesiony do Miejskiej Górki gdzie pozostał do końca życia, cały czas pracując na gospodarstwie.

Brat Aleksy zmarł 7.10.1973 r. w szpitalu w Rawiczu. Wcześniej doznał wylewu krwi. Brat Aleksy został pochowany na cmentarzu zakonnym w Miejskiej Górce. Żył 67 lat, w zakonie 36.

o. Ezdrasz Biesok OFM